Virgin perception

 

 

 

הגירוי החושי הראשון, הינו הגירוי הראשוני (ה"בתולי") המתקבל, בבלוטת השקד

(Amygdala), כתגובה לסנסיטיזציה תחושתית (סנסורית) של אברי הקליטה –

ראיה, שמיעה, ריח, מגע וכו'.

 

הגירוי נקלט ומועבר במסלולים עצביים אל התאלאמוס (Thalamus), המשמש

"כמרכז פיקוד" וצומת דרכים להעברת מסרים מקולטנים כמו עצב השמיעה או

המסלול העצבי של השמע, אל איזורים שונים בקליפת המוח (Neo cortex).

 

מהתאלאמוס, המסרים העצביים מועברים בשני מסלולים עיקריים אל בלוטת השקד

(Amygdala). האחד מהיר וישיר ואילו השני "המאסף", עובר לקליפת המוח ומשם

מגיע לבלוטת השקד.

 

המסלול המהיר הינו ראשוני, קודם בהתפחותו האבולוציונית של המוח ומכיל פחות

אינפורמציה. המעניין הוא שהגירוי המגיע במסלול המהיר, לבלוטת השקד, מקדים

את זה המגיע לקליפת המוח בכמחצית הזמן!!.

אצל חולדות למשל, כ –  ms11 (אלפיות השניה), במסלול המהיר, לעומת כ  ms25

לקליפת המוח.

 

חשיבות רבה ומכרעת מיוחסת לבלוטת השקד, בכל הנוגע לרגשות, פחדים, יצרים,

אינטואיציה, קבלת החלטות  וניתוח מצבים ורשמים ללא מעורבות קורטיקיאלית

תפישה לוגית מאוחרת. 

 

 

 

 

©כל הזכויות שמורות לאתר הגרפולוגיה של איציק*