תפישה לוגית מאוחרת

 

 

תפישה לוגית מאוחרת, הינה מערכת הגירויים המתקבלת, בקליפת המוח

(Neo cortex), כתגובה לסנסיטיזציה  תחושתית (סנסורית) של אברי

הקליטה - ראיה, שמיעה, ריח, מגע וכו'.

 

הגירוי נקלט ומועבר במסלולים עצביים אל התאלאמוס (Thalamus),

המשמש "כמרכז פיקוד" וצומת דרכים להעברת מסרים מקולטנים כמו עצב

השמיעה או המסלול העצבי של השמע, אל איזורים שונים בקליפת המוח

(Neo cortex).

 

מהתאלאמוס, המסרים העצביים מועברים בשני מסלולים עיקריים

האחד מהיר וישיר virgin perception, אל בלוטת השקד (Amygdala),

השני "המאסף האיטי",  עובר לקליפת המוח לפיענוח.

 

עיבוד הנתונים בקליפת המוח נעשה באופן לוגי ו"שכלתני", דרושים לו

נתוני מידע מפורטים ומדוייקים וגם זמן ארוך יחסית למתבצע בבלוטת

השקד התפישה האינטואיטיבית הראשונית, במצבים הדורשים ניתוח

וקבלת החלטות.

 

 

 

 

 

©כל הזכויות שמורות לאתר הגרפולוגיה של איציק*