התפישה האינטואיטיבית הראשונית

 

 

תיאורית התפישה האינטואיטיבית הראשונית מבוססת על תהליכים פיזיולוגיים הקשורים

בתהליכי קליטה ועיבוד נתונים.

יכולתה של בלוטת  השקד (amygdala), לקלוט גירויים, המגיעים ממערכת החושים

לפני שהם מגיעים לעיבוד בקליפת המוח (cortex), הופכת אותה לגורם משמעותי ומרכזי

בתגובות הקשורות באינטואיציה, דחפים ויצרים שנשלטים רק בחלקם.

  

בלוטת השקד אחראית ומעורבת בכל הנוגע לרגשות, פחדים, חוויות, טראומות וכד',

היא מהווה מעין "מתווך" ומחסן רגשי  המכיל פרטים של אפיזודות, טראומות, אהבה,

שנאה והתייחסות לכל רושם וחוויה שנתקלנו בה בעברנו.

 

תיאורית התפישה האינטואיטיבית הראשונית גורסת כי בכל סיטואציה, הגירוי החושי

הראשון virgin perception  המתקבל, נקלט ומיד מעובד בבלוטת השקד בטרם  יגיע

ויעבור עיבוד גם בקליפת המוח.  גירוי זה הוא האחראי להבזק האינטואיטיבי.

 

בחלקיק של שניה, בלוטת השקד "מתקשרת"  עם כל חלקי המוח, אוספת נתוני זיכרון,

חלקים של מראות וצלילים וכל איזכור אסוציאטיבי או קורלטיבי לפרט כלשהוא, שנקלט

בעבר ונשמר במאגר הזיכרון.

 

היכולת לאסוף כל כך הרבה מידע, בפרק זמן כל כך קצר, היא תמצית היכולת המופלאה

של האינטואיציה.  

    

 

 

 

 ©כל הזכויות שמורות לאתר הגרפולוגיה של איציק*